CHOOSE YOUR LANGUAGE


TÀI NGUYÊN

TRỢ GIÚP BẠN ĐỌC

 • (·´`·.(·.¸(`·.¸Admin¸.·´)¸.·).·´`·)
 • (Nguyễn Văn Hạnh)
 • (Trịnh Xuân Cương)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH THĂM

  Thống kê theo quốc gia

  ĐANG XEM

  0 khách và 1 thành viên
 • Kiều Thị Hồng
 • LIÊN KẾT
  TRAO ĐỔI LOGO

  Liên hệ:
  Nguyễn Văn Hạnh
  wenxingruan@gmail.com
  YM!: nvhnet79
  Kích thước logo 180 x 80

  BÀI HÁT QUÊ HƯƠNG

  Trường THCS Núi Đèo thông báo

  Gốc > Suy ngẫm >

  Chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

  Chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

  Hiện nay, cán bộ quản lý, giáo viên một số nhà trường đang phải sử dụng nhiều loại hồ sơ, sổ sách ngoài những quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường của Bộ GD&ĐT.

  Việc này làm mất nhiều công sức, gây ảnh hưởng đến thời gian giảng dạy, công tác và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên.

   


   Ảnh minh họa

   

  Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục chỉ đạo các nhà trường không sử dụng những loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ GD&ĐT ban hành. Có thể sử dụng kết hợp để giảm số lượng các loại hồ sơ, sổ sách ở mỗi trường.

  Không được yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài các loại: Giáo án (bài soạn) lên lớp viết tay hoặc đánh máy (có thể kết hợp soạn giáo án các môn học hoặc hoạt động giáo dục trong cùng một cuốn); sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; sổ điểm cá nhân (không yêu cầu đối với giáo viên Tiểu học); sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).


  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường như sử dụng sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý tổng hợp các số liệu, hồ sơ quản lý nhà trường…

  Bộ GD&ĐT lưu ý, các cơ quan quản lý giáo dục không được chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành tới các nhà trường các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu quản lý chuyên môn của nhà trường và của giáo viên.

   

  Xem văn bản tại đây.

  Theo Giáo dục Thời đại


  Trích nguyên văn của công văn 68

  "

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 68/BGDĐT-GDTrH
  V/v: chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

  Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

   

  Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

  Hiện nay, ở một số trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường) cán bộ quản lý, giáo viên đang phải sử dụng nhiều loại hồ sơ, sổ sách ngoài những quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Việc này làm mất nhiều công sức, gây ảnh hưởng đến thời gian giảng dạy, công tác và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên. Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ GDĐT yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục chỉ đạo các nhà trường thực hiện một số vấn đề sau:

  1. Các nhà trường không sử dụng những loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ GDĐT ban hành; có thể sử dụng kết hợp để giảm số lượng các loại hồ sơ, sổ sách ở mỗi trường.

  2. Không được yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài các loại sau:

  - Giáo án (bài soạn) lên lớp viết tay hoặc đánh máy; có thể kết hợp soạn giáo án các môn học hoặc hoạt động giáo dục trong cùng một cuốn;

  - Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp;

  - Sổ điểm cá nhân (không yêu cầu đối với giáo viên Tiểu học);

  - Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

  3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường như sử dụng sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý tổng hợp các số liệu, hồ sơ quản lý nhà trường…

  4. Các cơ quan quản lý giáo dục không được chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành tới các nhà trường các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu quản lý chuyên môn của nhà trường và của giáo viên.

  Nhận được công văn này, yêu cầu các sở GDĐT thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra các phòng GDĐT, các trường thực hiện nghiêm túc và kịp thời./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Vụ GDTH, GDTrH, GDTX, GDDT,
  - Cục KT&KĐCLGD, Cục NG&CBQLCSGD, Thanh tra Bộ (để chỉ đạo);
  - Website Bộ GDĐT;
  - Lưu VT, Vụ GDTrH.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Vinh Hiển

  "


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Hạnh @ 22:29 03/04/2014
  Số lượt xem: 678
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Hạnh)
  Avatar

  Cảm ơn BGD

   

   
  Gửi ý kiến